Arbeidsrett & husleierett

Arbeidsrett handler om hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har. Spillereglene er mange og de kan være vanskelige å få oversikt over. Om du er arbeidsgiver og trenger færre ansatte, må du gå lovlig frem med oppsigelsene. Gjør du en formell feil kan du ende i en lang juridisk prosess. Om du er ansatt bør du kjenne dine rettigheter, arbeidsgivers plikter og hvor dere står.

Husleierett handler om reglene for utleier og leietaker ved leie av bolig eller næringseiendom. Om du leier hybel eller leilighet – kan husverten si deg opp om du har betalt husleien, tatt vare på husværet og ikke hatt store fester? Om du er utleier og du ønsker en annen leietaker – kan du gjøre noe da?

Både husleierett og arbeidsrett har lover og regler. Begge har også kontrakter som inngås. Leiekontrakt og arbeidskontrakt.

Uansett om du er ansatt eller arbeidsgiver, utleier eller leietaker – få hjelp til å gå igjennom kontrakten din før du signerer. Eller få råd om du har noe å gå på dersom du blir sagt opp.

Om du ikke ønsker å være din egen tannlege bør du tenke deg om før du er din egen advokat. Ikke alt som er selvgjort er velgjort, og å skaffe seg råd, veiledning og kanskje representasjon kan være en nødvendig investering.

Nedskjæring på jobben

Er det nedskjæringer på arbeidsplassen din?

Har du hørt du er overtallig?

Arbeidsgiver kan i enkelte tilfelle lovlig si deg opp. Eller du kan si opp. Kanskje har du lang ansiennitet, men likevel er det du som er overtallig?

Det å miste jobben er vanskelig. Og jussen som følger rundt dette er vanskelig. AdvokatKontoret Trondheim jobber med arbeidsrett. Vi har advokat med bakgrunn som personalsjef i en kommune.

Kan du fritt si opp hvem du vil om du skal skjære ned?

Hva betyr ansiennitet når en bedrift skal kutte ned?

Oppsigelse under sykmelding.Kan du ansette folk midlertidig?

Kontrakter og formkrav.

Ta kontakt så går vi igjennom din situasjon. Vi kan bistå deg om du er sagt opp, om du er i forhandlinger – uansett hvor du er i prosessen vil det være bra å få kjennskap til jussen og ha en advokat som kan bli med deg på møter og forhandlinger.

 

Husleierett

Hvordan sette opp husleiekontrakt?

Skal du ha tidsbegrenset eller tidsubegrenset husleieavtale?

Når kan du si opp leietaker?

Forholdet mellom husleieloven og kontrakten

Hva om du ikke har en skriftlig husleieavtale?

Depositum/sikkerhetLeie av lokale til næring

Har leietaker noen rettigheter?

Erstatningskrav i husleieforhold

AdvokatKontoret Trondheim har lang erfaring med husleierett både fra leier og utleiers side. Kanskje du skal leie ut leiligheten din? Laste ned husleiekontrakt fra nettet- billig og enkelt? Verken eller. For eksempel:

Du har kjøpt en leilighet for å leie den ut. Marte skal leie den for kr. 10.000.- pr måned fullt møblert. Du får depositum. Så ønsker du å leie ut leiligheten til Peder som sier at kr. 10.000.- er spottpris; han betaler deg gjerne kr. 13.000.

Husleiekontrakten sier bare hvem som er leier/utleier, husleien og depositumet.

Marte sier at hun trives godt. Hun har alltid betalt i tide. Hun har aldri ødelagt noe i leiligheten. Du har ikke noe å utsette på Marte – det er bare det at du så gjerne skulle ha leid ut leiligheten til Peder for en bedre pris.

Om du erfarer dette – eller en annen liten detalj som kan føre til store juridiske problemer – så velger du å snakke med en som driver med kontrakter, husleie (arbeidsrett, kjøpsrett etc) før du bestemmer deg.

Din advokat skal fortelle deg hvilke konsekvenser det ene valget kan ha i forhold til det andre.

Sørg for at du blir godt informert.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close