Arv og testament

De aller fleste forbinder arveoppgjør med hva som blir siste spikeren i kisten for vennskapelig kontakt med resten av familien. Og det har vært sant for svært mange mennesker. Vår erfaring er at de aller fleste konflikter rundt arv kunne vært unngått. Hvis alle hadde satt opp testament og andre avtaler mens de kunne, hadde det ikke trengt å bli så mange konflikter etterpå.

Du trenger ikke ha alle svarene klare når du kommer til oss. Vi vil stille spørsmålene og finne ut hva du og dere trenger for å sikre dere selv og hverandre. Vi gir gode og personlige råd basert på akkurat din situasjon.

Advokatfirmaet Nordahl Winther har 30 års fartstid, det betyr at vi har lang erfaring med disse områdene. Vårt spesiale er juss for folk flest i hverdagen, derfor har vi mange klienter som bruker oss igjennom livet i mange år til forskjellige ting.

Vi på Nordahl Winther er her for din skyld. Vi er her for å bruke vår kunnskap og erfaring slik at i dette tilfelle ditt arveoppgjør vil foregå juridisk riktig, vi setter opp dokumenter som f. eks testament, forhåndssamtykke til å kunne sitte i uskifte, erklæring om forskudd på arv etc.

Vi har nettopp fått ny arvelov. Det er viktig at deres testament og andre avtaler settes opp slik at det blir gyldig også etter den nye loven. For mange har ikke den nye loven så store endringer, men noen paragrafer har blitt annerledes og kanskje har det betydning for din situasjon. Vi finner det ut for deg.

Vi lever i en moderne verden der det er vanlig at folk etablerer seg flere ganger. Mange har barn med flere. En kan si at ens hovedarvinger er ens barn og ens ektefelle. Vi råder folk som er samboere til å sette opp gyldig testament for samboeren. Uten testament vil ikke samboeren arve noe selv om samlivet har vart i 25 år. En ektefelle arver uavhengig av hvor langt ekteskapet har vært. Lovverket er i utakt med folks liv. Når dere kommer på møte hos oss, vil vi tipse dere om dette slik at dere kan testamentere til hverandre.

Ikke sjelden faller den ene ektefellen bort altfor tidlig. Advokatfirmaet Nordahl Winther diskuterer dette også med dere når vi snakker om arv. For den ektefellen som lever lengst, kan det bli en katastrofe å måtte betale ut arv til avdøde ektefelles barn fra tidligere ekteskap eller forhold. I verste fall kan det være at hus, hytte og bil må selges for å utbetale arv.

Når dere kommer på møte hos oss på Nordahl Winther, vil vi spørre om det er et greit samarbeidsklima mellom dere og ‘barna’/stebarna. En avtale om rett til å sitte i uskifte vil ha stor verdi for enken(enkemannen). Økonomisk betyr det ofte ikke så mye for ‘barna’ som aksepterer å vente med å få mors/farsarven. Vi prøver derfor – om dere er enige i det – å få til en slik avtale for den av ektefellene som lever lengst. Avtalene er individuelle, og det hender også at dersom ‘barna’ lar lengstlevende få sitte i uskifte f.eks med leiligheten, så får de en økonomisk fordel fra sin stefar/stemor – noe de strengt tatt ikke har rett på. Dette kan være for å inspirere til at avtalen går igjennom, og også for å uttrykke takknemlighet for samarbeidet.

Advokatfirmaet Nordahl Winther er selvfølgelig 100 prosent lojal til våre klienter og vi bruker jussens muligheter til fulle for at våre klienter skal få det best tenkelige resultat. Har vi motparter som på ingen måte vil samarbeide så forteller vi våre parter at det er flere veier å gå. Så lenge en lever og ikke sitter i uskiftet bo kan en gjøre hva en vil med sine ting og sin formue.

Advokatfirmaet Nordahl Winther tar klientenes situasjon på alvor. Vår kunnskap, vår erfaring står til din disposisjon når du viser oss den tillit å være vår klient.

TESTAMENT

Om du ikke skriver noe om hvem du ønsker skal ha hva etter deg, vil Arveloven bestemme. Men for mange er det viktig at gjenstander eller bygninger, smykker eller bilder – skal gå til en eller flere spesielle.

Et testament er et dokument som sier hva som skal skje med dine gjenstander, din eiendom og din formue når du har gått bort. Det trenger ikke omhandle hele boet, men du må selv være identifisert med navn, adresse, fødselsnummer. Mottaker må også være tydelig identifisert.

Det er veldig mange formalia i et testament. Og om en av dem er feil, er hele testamentet ugyldig. Norsk rett viser en del hårreisende eksempler på dette gjennom årene. Vi i Nordahl Winther skriver testamentet slik at det tilfredsstiller alle de krav loven setter. Vi rådgir deg som klient med tips om hva du har anledning til, men det er du som bestemmer hvem som skal få hva etter deg.

Når det kommer til testament, anbefaler vi ikke at du skriver det selv. Testament er vanskelig å skrive og det er svært lett å gjære en liten feil. Feilen oppdages ikke før de åpner testamentet ditt – og da er ikke du der for å rette opp.

Om du ønsker å gi en pengesum, et servise, en hytte, hva som helst – til noen du er glad i; ta det på alvor. Ta det opp med oss, så gir vi deg først råd – og når du vet hva du vil, så setter vi opp et rettsgyldig testament for deg. Er dere et par, kan vi sette opp et gjensidig testament.

Til slutt nevnes at det går an å endre mening – du kan trekke tilbake ditt gamle testament og legge inn et nytt. Formkravene er de samme. Men bruker du Nordahl Winther fast trenger du ikke bekymre deg for at ikke alt skal gå korrekt for seg.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close