Barn fra tidligere forhold

Barn fra tidligere forhold – Særkullsbarn

Om dere er gift eller samboende og har barn fra tidligere forhold, er dere inne i den delen av norsk juss som kan føre til de bitreste arveoppgjør. Det heter seg at mennesker skifter personlighet når det kommer til arv. Vi vil påstå at de fleste arvekonflikter kommer av to grunner. For det første består arv i dag ofte av store verdier. Men ikke minst blir det konflikt fordi avdøde ikke hadde sørget for å ha papirene i orden. Hadde en sørget for oppsett av testament, ektepakt, samboeravtale, uskifteerklæringer og andre avtaler i tide, hadde lengstlevende sluppet opprivende arvekonflikter og økonomiske kriser som enke/enkemann. Ta kontakt med oss og få råd og veiledning fra advokat som har dette feltet som sitt spesiale.

Det som er problemet i disse sakene er at når en av dere går bort, så har avdødes barn fortrinnsrett i forhold til ny ektefelle eller samboer når det gjelder å få mors/farsarv. Arveloven åpner for at de kan kreve oppgjør så og si med en gang. Det kan bli en enorm belastning for lengstlevende. Om dere har bygget opp eiendom gjennom samlivet, kan en betydelig del av dette bli krevd utbetalt i arv.

Ektefeller kan få forhåndssamtykke fra særkullsbarn til å sitte i uskifte. Samboere må benytte andre veier. Advokatfirmaet Nordahl Winther har lang erfaring i å sette opp gode avtaler som hindrer senere arvekonflikter.

Ektefellens posisjon ved død

Om dere har felles barn gir Arveloven dere begge rett til å sitte i uskifte. Men særkullsbarn har rett til å kreve arv etter mor/far.

Ektefelle kan få forhåndsaksept fra den andres særkullsbarn for rett til å sitte i uskifte.

Arv beregnes etter hva avdøde eide ved sin død. Mors/farsarvens størrelse avhenger altså av hvor mye mor/far eide. Som ektefeller har dere muligheter til å flytte formue dere imellom. Det vil være gave mellom ektefeller, – en gave som kan gjøre at mors/farsarven blir redusert.

Vi bistår med utarbeidelse av dokumenter og avtaler. Minnelige løsninger gir de beste resultat. Få grundig gjennomgang av deres situasjon – så har dere tid og mulighet til å finne en løsning. Forutsigbarhet gir trygghet for alle parter.

Om et særkullsbarn ikke vil gi samtykke til uskifte – hva da?

Om du har flere barn fra tidligere forhold – og noen sier ja mens en sier nei til å la din ektefelle sitte i uskifte dersom du faller fra først – så gjelder deres nei bare for dem selv. De som har akseptert uskifte aksepterer å vente på sin arv.

Om alle sier nei, må du og din ektefelle vurdere om dere vil sette hardt mot hardt. Arven til barn beregnes ut fra hva forelderen eier når forelderen går bort. Her er det mange varianter og det er vanskelig juss både på det menneskelige og faglige planet.

Søk råd og diskuter hvilken løsning som passer for deres situasjon. Husk at det tross alt er deres egen formue og eiendom det handler om, ikke arvingenes.

Avtaler om rett til å sitte i uskifte

Her må dere få aksept fra særkullsbarn for at den av dere som lever lengst får sitte i uskifte – altså at dere venter med å betale ut arv til dere begge er gått bort.

Særkullsbarn som gir samtykke til uskifte blir med på all verdiøkning i boet. Det er verdien av boet når arven utbetales  som skal legges til grunn. Om for eksempel boligen har doblet seg i verdi, vil arvingene som aksepterte å vente med å få sin arv, få tilsvarende mye mer i mors/farsarv.

Vi anbefaler at dere får en gjennomgang av deres situasjon. Hva vil det bety for hver av dere om dere må betale ut mors/farsarv? Loven er komplisert og løsningene er viktige å finne. Det handler om at dere skal ha trygghet i forhold til egen økonomi og bosituasjon livet ut.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close