Fremtidsfullmakt

Hva skjer hvis du skulle bli varig syk eller skadet og ikke lenger myndig? Hvis Statsforvalteren (Fylkesmannen) setter opp en verge for deg, mister både du og din nærmeste styringen over privatøkonomien. Det kan bli umulig å få solgt bolig eller hytte, og vanskelig å bruke pengene slik dere er vant til.

Med en fremtidsfullmakt beholder du mer kontroll over din egen økonomi selv om du skulle bli umyndiggjort. Ikke overlat familiens økonomi til en fremmed verge eller til Statsforvalteren (Fylkesmannen). Få satt opp en gyldig fremtidsfullmakt mens du er frisk, for sikkerhets skyld.

Vi setter opp en personlig og gyldig fremtidsfullmakt for deg. Der bestemmer du selv hvem som skal være vergen din hvis du skulle trenge verge en dag. Vi har lang erfaring med å sette opp fremtidsfullmakter for mennesker i alle livssituasjoner, og vet hvilke feller en kan gå i.

Det finnes mange utkast og forslag til slike fullmakter på internett. Ingen av disse vil passe deg helt, både fordi de er for generelle og fordi flere er direkte misvisende. Erfaring viser at Statsforvalteren som oftest avviser slike fremtidsfullmakter, og du har hatt falsk trygghet.

Vi sørger for at din fremtidsfullmakt passer til deres livssituasjon og økonomi, og at innholdet vil bli godkjent av Statsforvalteren (Fylkesmannen) i fremtiden.

Ta kontakt med Nordahl Winther advokatfirma og få satt opp en gyldig fremtidsfullmakt. Å ha en fremtidsfullmakt betyr å ha en bekymring mindre.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close