Fri rettshjelp

Vi sjekker alltid om din sak kan dekkes av fri rettshjelp.

Visse saker kan dekkes gjennom din hjemforsikring. Vi sjekker hvilke vilkår dere har og hva dere kan få dekket gjennom forsikringen.

Advokatfirmaet Nordahl Winther jobber for at du skal unngå å ende i en juridisk konflikt. Vi planlegger din juridiske fremtid basert på kjennskap til norsk rett og erfaring med sakstypene. Vi vet for eksempel av erfaring at folk som er etablert på ny bør sikre seg selv og hverandre med tanke på fremtiden. Loven gjør ikke det, så dere må sørge for dokumenter selv. Vi loser dere gjennom denne jungelen slik at dere kommer i havn.

En rettssak som varer en dag i retten etter at advokatene har diskutert i et år – en slik sak kan koste fra kr. 100.000  til kr. 300.000.- pr part. Om du taper må du dekke både egne og motpartens utgifter.

Å slippe en rettssak og vite at en er trygg fra konflikt er en stor verdi i seg selv. Invester i en trygg fremtid!

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close