Særeie

Hovedregelen for gifte er at det de eier er felleseie. Det finnes en del generelle unntak, men så har vi den mest interessante; dere blir enige om at en gjenstand eller en konto eller en bygning utelukkende skal være den enes særeie. Altså at bare den ene eier den.

Hvordan går en frem for å få særeie på f.eks hytta?

Om begge stod på skjøtet og hytta tilhørte begge, men en så ønsker å sette den på den ene ektefellen – så må skjøtet vise at bare den ene ektefellen står på hyttas skjøte. Hytta blir særeie når en får satt opp en ektepakt hvor hytta er identifisert. Ektepakten skal så tinglyses.

Advokatfirmaet Nordahl Winther hjelper dere med hele prosessen. Vi kjenner hvilke formalia som må være oppfylt og i et oppdrag som det som er nevnt overfor, vil endring av skjøte der to ektefeller står på skjøtet, endres til at bare den som skal ha særeie står registrert som innehaver av hytta. Vi oppretter Ektepakt og vil likeså tinglyse alle nødvendige dokumenter slik at hytta blir særeie som var ønskelig.

For å få registrert en eiendom, en konto eller en gjenstand som særeie, trenger dere å få dette satt opp i en ektepakt som tinglyses i Ektepaktregisteret.

Særeie kan også ha stor betydning når arv skal fordeles. Hvis dere er gift og har barn fra tidligere forhold, kan det hende dere ønsker å sikre at eiendom eller annet kun tilfaller den ene siden.

Vi hjelper dere med rådgiving om særeie og sørger for at det blir juridisk rett satt opp.

Advokatfirmaet Nordahl Winther kjenner disse områdene så godt at vi kan gi dere råd om hva dere behøver å gjøre i de forskjellige situasjonene. Mange kan føle at de må vite helt eksakt hva de skal spørre advokaten om. På møter hos oss forteller dere hvilken situasjon dere er i – og hva dere ønsker endret. Formalitetene, eventuelt alternative løsninger vil vi foreslå.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close