Samboere

Samboerskap er ugift samliv i ekteskapsliknende former mellom to myndige personer. Søsken som bor sammen er altså ikke samboere. Ei heller forelder og voksent barn. Det er ingen generell lovgivning som regulerer samboerskap.

Den nye arveloven har ikke hjulpet samboere til å få bedre rettsvern. Samboere trenger fremdeles samboeravtale, testament og riktige eierskap på skjøter for å sikre hverandre.

Vanlige problemer samboere støter på er:

Hvem eier hvor mye av boligen?

Arver samboere hverandre?

Forholdet mellom samboer og barn fra tidligere forhold.

Samboerkontrakt

Om samboere har et samlivsbrudd, vil en samboeravtale kunne spare dere for store advokatutgifter. I samboeravtalen blir dere enige om hvem eier hva, hvem har hvilke plikter – og hvordan dere skal dele det dere eier om dere går fra hverandre.

En samboeravtale bør være grundig og ta for seg økonomien deres i dag og i fremtiden. Avtaler en laster ned fra nettet er ofte for enkle. Dere bør for eksempel tenke på hvordan verdiøkningen av boligen skal fordeles. Om den ene eide boligen da dere ble sammen, men boligen var nesten bare lån – hvordan vil dere at verdien skal deles om dere går fra hverandre?

Ta kontakt med Advokatfirmaet Nordahl Winther og få gode råd og dokumenter som er tilpasset akkurat deres situasjon. En samboerkontrakt er en rimelig investering som sparer dere for usikkerhet, advokatutgifter og konflikter i fremtiden. Vår erfaring er at en god og rettferdig samboeravtale kan virke både betryggende og forebyggende mot konflikter .

Arvespørsmål for samboere

Dette er et av norsk retts verste minefelt. I Norge er svært mange samboere, og før eller senere blir samboere alene fordi den andre går bort.

Det finnes mange skrekkhistorier om samboere og arv, og de er dessverre sanne. Samboere er ofte enige om hvordan ting skal bli om den ene går bort. Men det settes ikke opp et testament. Eller det testamentet som skrives har mangler og blir ugyldig. Så blir det likevel ikke slik avdøde ønsket. Tvert imot ender lengstlevende opp uten bolig eller som gjeldsoffer fordi avdødes slektninger en kanskje ikke engang har noe forhold til, er arvinger etter loven. Urettferdig men juridisk rett.

Arveloven gir ikke  samboere noen arverett dersom dere ikke har felles barn! Dere kan ha vært samboere i årevis, men allikevel kan en fjern slektning ha rett på arven etter deg mens samboeren din må flytte fra boligen.

Vi hjelper dere med arvespørsmålene og kan bistå med å sette opp testament/gjensidig testament eller arvepakt.

Få profesjonell hjelp både med tanke på samlivsbrudd og død. Få utarbeidet dokumentene som gir dere rettigheter og trygghet.

Samboere og barn

De fleste etablerer seg mer enn en gang i livet. Mange har barn fra tidligere forhold eller ekteskap. Om dere er i denne situasjonen anbefaler vi at dere får profesjonelle råd med tanke på hvilke rettigheter og plikter dere har.

Hva skjer med samboer den dagen den andre går bort? Må arv utbetales?

Kan en utsette å utbetale mors/farsarv?

Om dere har barn fra tidligere forhold og felles barn – hvem arver hva?

Samboere som har barn fra tidligere forhold bør gå igjennom sin situasjon hos en advokat som har dette som sitt spesialfelt. Dette er så kompleks at dere bør få råd for akkurat deres situasjon. Advokatfirmaet Nordahl Winther har kompetansen dere trenger.

Å vente til en av dere faller fra og håpe det beste fra arvingene anbefales ikke. Nå kan dere planlegge og inngå avtaler eller skrive testament. Den dagen en av dere går bort er det som oftest for sent.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close