Testament

Testament er et dokument som bestemmer hvem du vil skal arve dine gjenstander og formue når du har gått bort.

Det er strenge regler for hvordan et testament skal settes opp. Feil oppsett kan gjøre testamentet ugyldig.

Arveloven bestemmer hvor mye du kan gi til andre enn dine barn.

Få råd om hvilke muligheter du (dere) har. Du kan testamentere bruksrett, borett – eller kanskje dere har mer nytte av å vente med arveoppgjøret. Du kan ombestemme deg og skrive om testamentet ditt om du ønsker det. Som hovedregel trenger ingen få vite hva som står i ditt testament. Unntak her kan være ektefelle.

Vi hjelper dere både med å finne hvilken løsning som passer best for dere og med å sette opp testamentet.

 

Testamentets formalia

Arveloven setter strenge krav for hvordan et testament skal settes opp. Testamentet skal være skriftlig, du må ha vitner, og det er regler som begrenser hva du kan bestemme. Testamentet blir deponert i retten om du ønsker det.

Vi kan hjelpe deg med å sette opp ditt testament slik at det blir rettsgyldig. Et testament er din vilje. Samtidig kan et testament hindre en arvekonflikt.

Om du vil endre et tidligere testament eller skrive et for første gang er det viktig å få profesjonell hjelp.

 

Gjensidig testament

Et gjensidig testament er et testament der som oftest to personer bestemmer at den som lever lengst skal arve den andre. Ofte er det med en felles vilje for hva som skal skje med formuen den dagen begge er døde.

På samme måte som ved et enkelt testament er det strenge regler for hvordan et gjensidig testament må settes opp og bevitnes for å være rettsgyldig.

For samboere, søsken, venner kan et gjensidig testament være grunnlaget for å motta arv etter deg. Du kan ha vært samboer i mange år uten å få noen rett til arv etter Arveloven.

Vi kan hjelpe dere gjennom Arveloven og sette opp et gjensidig testament. Et testament/gjensidig testament gir arv der Arveloven ikke dekker.

 

Arvepakt

Der du testamenterer noe ufravikelig

En arvepakt er en avtale der den som skriver testament forplikter seg til ikke å forandre testamentet. Du kan på denne måten f. eks testamentere bort en sum til noen som til gjengjeld forplikter seg til å ta seg av deg når du blir gammel.

Det er regler for hvordan en arvepakt skal settes opp for å være riktig og rettsgyldig. Testamentet må settes opp i henhold til reglene, og det må ikke være tvil om at du forplikter deg til ikke å kunne ombestemme deg. Vanligvis kan du jo skrive nytt testament og la en annen arve deg. Men om du har mottatt en fordel fordi du har testamentert noe til noen – kan du ikke etterpå ombestemme deg.

Vi bistår deg om du ønsker å få satt opp en arvepakt.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close