sjakkbrikke som flyttes på et sjakkbrett

Fremtids fullmakt

Hvem trenger fremtidsfullmakt? Kan vi ikke vente til vi blir gamle og syke? Uansett; kan vi sette opp fremtidsfullmakt selv uten å gå til advokat? Det finnes jo så mange en kan laste ned på nettet.

På St.Olavs Hospital sier de 'Alle over 18 år bør ha Fremtidsfullmakt!' Dette lyder veldig pessimistisk men hva betyr det egentlig?

Ingen vet om de blir syke eller blir utsatt for en ulykke. Det som er situasjonen, er at du av legen din blir såkalt umyndiggjort. Det betyr at du ikke kan bestemme over egne penger, ikke kan selge egen leilighet, ikke ta opp lån. Alt må skje via en såkalt verge. En verge er en fremmed som det offentlige har utpekt til deg, og denne vergen skal bestemme over dine penger, din helse, din bolig. Som sagt spiller det ingen rolle at vergen ikke aner hvordan du liker å ha det. Kanskje du er i 40-årene når du blir syk eller skadet. Du er gift og dere eier boligen sammen. Etter du ble syk, passer boligen dårlig for deg og ektefellen din, men du kan ikke bestemme at du vil selge din del av huset. Det må din fremmede verge mene er en god idè. Ektefellen din kan også bare bestemme over sin del - så dere er i en låst situasjon. Kanskje dere liker å dra på ferie noen uker hver sommer. Men igjen kommer den fremmede vergen. Ektefellen din må gjerne dra på ferie. Det er du som er umyndiggjort og trenger den fremmede vergens støtte. Ektefellen din må gjerne dra på ferie og ta med seg deg. Men det er vergen som bestemmer hvordan du skal bruke pengene dine, og vergen synes kanskje ikke det er nødvendig med ferie. Eller kanskje du liker å kjøpe deg litt fint tøy. Her er situasjonen den samme. Folk tror selvfølgelig at dersom de skulle bli umyndiggjort av sykdom, alder eller ulykke - så er det i det minste partner/ektefelle som kjenner deg best som hjelper deg til å fortsette å leve livet ditt slik du foretrekker. Men slik er det ikke. Dette er et eksempel på et stort problem med en løsning alle ønsker de hadde gjort i god tid i forvegen. Hva kan du/dere gjøre? Ta kontakt med advokat som jobber med Fremtidsfullmakt og gå igjennom viktige spørsmål i livet deres. Dere kan selv bestemme hvem som skal være deres verge. På den måten kan dere leve videre så nært dere pleide å gjøre, som mulig. Igjen; det er ingen god idè å laste ned skjema fra nettet eller få gode tips fra banken som tenker på sine interesser. Hver har sitt spesielle liv. Vi går nøye igjennom hvem du vil skal være din verge. Her kan du sette opp alternativ i tilfelle den utpekte ikke kan. Vi går igjennom hva de kan gjøre med din bolig, fritidseiendom etc. Du kan gi dem innsyn i din helsesituasjon. Vårt mål er at du skal kunne fortsette å leve så godt og normalt som mulig. Og fordi vi har jobbet med slike saker i flere årtier, vet vi hva som fungerer best for både deg og dine.

Igjen sier vi 'Spør oss om lov!' I dette tilfellet gir Fremtidsfullmakten deg lov til å leve som best du kan.

Du kan bestille oppdrag på nett hos oss.
Ta kontakt om du har spørsmål!