sjakkbrikke som flyttes på et sjakkbrett

Samtale terapi

Vi tilbyr støttesamtaler, rådgivning og hjelp til å mestre en vanskelig livssituasjon. Kanskje føler du at du har møtt veggen og trenger hjelp til å se hvilken retning du trenger å gå.

Det kan være lettere å lufte tanker og følelser hos en samtalepartner med taushetsplikt enn å snakke med nære familiemedlemmer eller venner.

Hos oss trenger du ikke henvisning for å få time. Du vil bli møtt av en voksen og dyktig samtalepartner som kan legge opp en plan sammen med deg slik at du får den hjelpen du har behov for.

Vi tilbyr enkeltstående timer og samtaler over noe tid, alt etter hva du trenger og ønsker. Din livssituasjon trenger ikke være preget av tung krise for at du skal kunne ta kontakt. Veiledning i ulike spørsmål og ved forskjellige veivalg i livet kan være svært oppklarende og nyttig.

Du kan bestille oppdrag på nett hos oss.
Ta kontakt om du har spørsmål!