sjakkbrikke som flyttes på et sjakkbrett

Uskifte - hva betyr det?

Nå er vi i jussens dystre område; uskifte. Det betyr at du enten har blitt enke/enkemann - eller at din ektefelle/samboer har blitt det.

Mange tror de er beskyttet av loven, kanskje særlig om de er gift. Men slik er det dessverre ikke.

Svært mange lever sammen og har barn fra tidligere forhold. Uten dokumenter på uskifte lever dere farlig. Dere er ikke sikret gjennom arveloven!

Å sitte i uskifte betyr at en kan bli alene uten å umiddelbart måtte betale ut mors/farsarv til avdødes arvinger. Å betale ut arv kan bli svært dyrt, i tillegg til at det kan være traumatisk. Det er dessverre en bitter sannhet at takstmannen kan komme før minnestunden er avholdt.

En har bare automatisk rett til å sitte i uskifte med felles barn. Alle andre barn har rett på mors/farsarv med en gang deres forelder har gått bort. Om dere er gift, har dere anledning til å inngå en avtale med ektefellens barn om at dersom ektefellen faller bort først, så har lengstlevende rett til å sitte i uskifte resten av livet. I dette ligger det fordeler for begge parter - avdødes barn arver mer fordi det ikke skal betales ut ektefellearv. Om det går lang tid, tjener de vordende arvinger også på at deres andel av arven vokser. Og kanskje blir dere enige om at den av dere som lever lengst, testamenterer til førstavdødes barn.

Det er ikke til å stikke under en stol at en spiller på den menneskelige grådighet her. På den annen side vil fordelen for lengstlevende være betydelig. Kanskje du lever i 25 år etter du ble enke/enkemann. Da har du mulighet til å fortsette å leve med den levestandarden som dere sammen hadde bygget opp. Å begynne på nytt på boligmarkedet i voksen alder, måtte ta opp lån, i beste fall ha halvert inntekten - bare for å nevne noe - vel, det er vanskelig nok å være alene om en ikke skal måtte leve med dårlig økonomi i tillegg.

Dette er kanskje det området innen jussen hvor en trenger størst fintfølelse. Advokaten må i tillegg være svært kyndig i Arveloven og forstå hvilke mellommenneskelige løsninger som alt i alt er den beste for alle parter. Vårt råd er at dere tar kontakt med oss for å få til en løsning før en av dere en dag blir alene. Vi kan i god tid forhandle med 'barna' og bli enige med dem om hvilken løsning alle kan enes om. Det er ikke rart om de har spørsmål til om de kan risikere å miste sin mors eller farsarv hvis de gir dere uskifterett. Her er det viktig å forklare fordeler og ulemper som spiller inn. Vi spiller med åpne kort og svarer på barnas spørsmål om dere ønsker det. Og kanskje tenker barna at den andres barn er velstående, mens de selv lever enkelt. Her er det vi med vår kunnskap kommer inn. Vi har som mål at du og din ektefelle/samboer skal få sitte i uskifte livet ut. Ingen bekymringer. Og vi kan forhandle med førstavdødes barn - lar dem snakke sin sak og finne den løsningen som gir alle parter trygghet og verdighet. Papirene om uskifte er kanskje noen av livets viktigste, og vårt råd til dere er at dere må Spørre oss om lov!

Du kan bestille oppdrag på nett hos oss.
Ta kontakt om du har spørsmål!