sjakkbrikke som flyttes på et sjakkbrett

Særeie/Ektepakt

Hvis dere er gift, eier dere alt som kommer til i ekteskapet sammen. Bolig, bankkonti, kjøretøy, innbo. Alt. Og så lenge dere begge lever og er gift med hverandre, spiller det liten rolle at alt er felles. Vanskelig blir det først hvis dere bestemmer dere for å gå fra hverandre. Da hender det at den ene husker en gammel arv, eller noe annet som gjør at den eier langt mer enn den andre. Og hva om dere har hatt felles barn - og den ene har vært hjemme og tatt seg av barna, mens den andre har tjent godt og jobbet seg opp pensjonspoeng?

Eller hvis den ene skulle falle fra.

Alle lever unike liv, og dere kan ha kommet inn i ekteskapet med en bolig, en fritidseiendom eller en konto med arvede midler for eksempel. Da blir det ikke like greit at formuen deles på midten ved en skilsmisse eller et arveoppgjør. Det er disse samlivene og ekteskapene som dessverre ender i retten. Sakene kan vare i årevis, koster hundrede av tusener av kroner - og fiendskap i familien er dessverre garantert.

Det går an å eie noe som sitt særeie, det betyr at det holdes utenfor deling ved skilsmisse. Og det betyr at det kun er dine arvinger som skal ha særeiet etter deg når arven skal fordeles. Hvis dere skal ha særeie, må det settes opp i en tinglyst Ektepakt. Ikke alt som er selvgjort, er velgjort. Og om du ikke hadde ønsket å være din egen tannlege, bør du ikke gi deg ut på disse områdene uten eksperthjelp.

Kanskje har du en fritidsbolig som skal gå videre til dine barn, ikke til din ektefelles barn? Dette kan vi rydde opp i for dere. Alle parter må spille med åpne kort, og skal dere inngå en avtale som sier noe om hva som skjer. Nå er vi inne på Arveloven - og vårt firma besitter en ekspertise som gjør at transaksjonene utføres adskillig rimeligere enn ved bruk av tradisjonell megler. Og vi tar høyde for at eventuell forskudd på arv, blir formelt registrert og andre arvinger får senere kompensasjon etter Arvelovens regler.

Vi setter opp deres Ektepakt -altså et spesifikt, signert, bevitnet og tinglyst dokument. Vårt firma forestår omkostningene og vi sørger for å få den tinglyst.

Å sette opp Ektepakt er en investering som vil gjøre at dere sparer hundretusener i advokatsalær eller rettsgebyrer senere! Ta kontakt for avtale. Spør oss om lov!

Du kan bestille oppdrag på nett hos oss.
Ta kontakt om du har spørsmål!